หน้าแรก

งานศึกษารายละเอียดความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาวิเคราะห์โครงการ ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ส่วนต่อขยายโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี (สถานีศรีรัช – เมืองทองธานี) เพื่อรองรับการเดินทางในพื้นที่ด้านเหนือของกรุงเทพมหานคร บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ และอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าสู่พื้นที่เมืองทองธานี จากการเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรี