สถานี MT-02

สถานี MT-02 เป็นแบบชานชาลาข้าง (Side Platform) มีความยาวชานชาลาประมาณ 90 เมตร สามารถรองรับขบวนรถไฟฟ้าได้ 7 ตู้