สถานี MT-01

สถานี MT-01 เป็นแบบชานชาลาตรงกลาง (Central Platform) มีความยาวชานชาลาประมาณ 90 เมตร สามารถรองรับขบวนรถไฟฟ้าได้ 7 ตู้